Tag Archives: Svenska kyrkan

Begravningsombud, finns dom?

Trots att jag skrev ett välformulerat och välmotiverat medborgarförslag till Lunds kommun för några år sedan, där jag föreslog att Svenska kyrkan ska fråntas huvudmannaskapet över begravningarna, kände jag inte till begreppet begravningsombud.

Men det finns det ett par medlemmar i Humanisterna som gör! Dessa två har lyckats publicera sig i centerpressen, närmare bestämt LT Södertälje, med ett inlägg som ganska väl sätter fingret på det enorma missförhållandet att Svenska kyrkan kan behålla sin särställning i en stat med lagstadgad religionsfrihet. Ett utdrag:

Vi har alla ett gemensamt intresse för att våra skattekronor används förnuftigt, och inte bidrar till Svenska kyrkans egna medlemsverksamhet och medlemsrekrytering. Vi har också intresse av att begravningsplatserna utformas så att dessa passar alla våra olika traditioner, sedvänjor och individuella intressen.

Att kommunerna och länsstyrelsen visar så lågt intresse för denna fråga är häpnadsväckande. På sikt är det ofrånkomligt att kommunerna tar över ansvaret för begravningsverksamheten från Svenska kyrkan, men till dess måste våra demokratiskt utsedda företrädare visa ett större intresse för begravningsombuden så att det demokratiska underskottet blir så litet som möjligt.

Huvudpoängen här är att kommunerna låter svartrockarna husera fritt med den del av skatten som är religiös tvångsbeskattning. (även av mig som ateist, eftersom alla människor lämnar efter sig ett lik som på något sätt måste tas om hand till en kostnad.) Varför svartrockarna ska ta hand om mitt lik, när jag hatat deras hycklerier i hela mitt liv, övergår mitt förstånd, men jag antar att det är sådant som kallas för frihet och demokrati och marknadsfundamentalism.

Nu gäller det alltså att ta reda på vilka som är begravningsombud. Koll på Lunds kommuns hemsida ger föga förvånande inget resultat, man hänvisar till Svenska kyrkans sida, vilken suger kraftigt på det området. Dessvärre hade Lunds pastorats växel stängt när jag läste artikeln, utgrävningen fortsätter i mån av tid nästa vecka.

Vad begravningsombud är och deras tänkta funktion förklaras i artikeln som ni hittar här.

Ni som är ateister bör snarast kontakta ert begravningsombud för att undersöka hur ni företräds inför den sista vilan.

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Politik, Religion

Begravning

Det är mycket allvarligt att dö. Det är till och med oåterkalleligt. Det är också ganska svårt att i längden undvika, åtminstone än så länge.

Vad som är om möjligt ännu allvarligare är att det — trots religionsfrihet i konungariket Sverige — fortfarande är Svenska kyrkan som ansvarar för begravningssystemet. Det finns två undantag, kommunerna Stockholm och Tranås, vilka tydligen har kompetens att sköta begravningar och ta in skatt för detta ändamål. I resten av riket saknas antingen viljan eller kompetensen, läsaren kan själv gissa på vilket för sin egen kommun.

I Lund finns en smart medborgare som har utnyttjat möjligheten att lägga ett s.k. medborgarförslag. Förslaget går ut på att Lund ska sälla sig till Tranås och Stockholm, eftersom Lund borde gå före i sekulära frågor. (Ni vet, vetenskapen, Darwin och allt det där.) Förslaget har uppmärksammats i en liten notis i den lokala borgartidningens söndagsupplaga, pappersversionen 2012-11-11. Givetvis kommer det inte att hända något, eftersom medborgarförslagen endast är till för att ge demokratisk fernissa åt den borgerliga demokratin.

Men jag undrar vem som ligger bakom förslaget? Kanske någon jag känner? 🙂

Leave a comment

Filed under Politik, Religion