Tag Archives: svartrockar

Begravningsombud, finns dom?

Trots att jag skrev ett välformulerat och välmotiverat medborgarförslag till Lunds kommun för några år sedan, där jag föreslog att Svenska kyrkan ska fråntas huvudmannaskapet över begravningarna, kände jag inte till begreppet begravningsombud.

Men det finns det ett par medlemmar i Humanisterna som gör! Dessa två har lyckats publicera sig i centerpressen, närmare bestämt LT Södertälje, med ett inlägg som ganska väl sätter fingret på det enorma missförhållandet att Svenska kyrkan kan behålla sin särställning i en stat med lagstadgad religionsfrihet. Ett utdrag:

Vi har alla ett gemensamt intresse för att våra skattekronor används förnuftigt, och inte bidrar till Svenska kyrkans egna medlemsverksamhet och medlemsrekrytering. Vi har också intresse av att begravningsplatserna utformas så att dessa passar alla våra olika traditioner, sedvänjor och individuella intressen.

Att kommunerna och länsstyrelsen visar så lågt intresse för denna fråga är häpnadsväckande. På sikt är det ofrånkomligt att kommunerna tar över ansvaret för begravningsverksamheten från Svenska kyrkan, men till dess måste våra demokratiskt utsedda företrädare visa ett större intresse för begravningsombuden så att det demokratiska underskottet blir så litet som möjligt.

Huvudpoängen här är att kommunerna låter svartrockarna husera fritt med den del av skatten som är religiös tvångsbeskattning. (även av mig som ateist, eftersom alla människor lämnar efter sig ett lik som på något sätt måste tas om hand till en kostnad.) Varför svartrockarna ska ta hand om mitt lik, när jag hatat deras hycklerier i hela mitt liv, övergår mitt förstånd, men jag antar att det är sådant som kallas för frihet och demokrati och marknadsfundamentalism.

Nu gäller det alltså att ta reda på vilka som är begravningsombud. Koll på Lunds kommuns hemsida ger föga förvånande inget resultat, man hänvisar till Svenska kyrkans sida, vilken suger kraftigt på det området. Dessvärre hade Lunds pastorats växel stängt när jag läste artikeln, utgrävningen fortsätter i mån av tid nästa vecka.

Vad begravningsombud är och deras tänkta funktion förklaras i artikeln som ni hittar här.

Ni som är ateister bör snarast kontakta ert begravningsombud för att undersöka hur ni företräds inför den sista vilan.

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Politik, Religion

Avdelningen onödig forskning

Eller kanske man kan tala om nyhetsjournalistik som presenterar något som alla redan visste? Det jag tänker på är denna lilla notis i Aftonbladet. Den är för övrigt ett gott exempel på “trickle-down”, eftersom AB snyltar på den här artikeln i The Independent. Den artikeln i sin tur hämtar från originalet, som efter ett tag blir “wonkish” om man uttrycker sig som en bloggkollega inom vetenskapliga sfären plägar göra.

Mycket väsen för ingenting. Tänk er motsatsen, att ju smartare folk är och ju längre utbildning de har ( i genomsnitt), desto mer religiösa blir de??? Möjligen skulle detta gälla på medeltiden, eftersom det fanns så få karriärvägar utanför svartrockeriet, men vore absurt anta i en nutida vetenskapsbaserad kontext.

Jag väntar fortfarande på att svartrockarna ska tvingas släppa greppet om de små barnen. Det jag tänker på är skolavslutningar i kyrkan. Men kanske kan man ana ett samband mellan intagningspoängen till lärarhögskolorna (enligt uppgift räcker det med 0.1 på högskoleprovet) och oförmågan hos lärarkåren som helhet att inse det olämpliga i kristna ritualer på skoltid.

Det kan ändå finnas en liten poäng med fjäsket för svartrockarna? Jag citerar ur Independent-artikeln:

According to the study […] even during early years the more intelligent a child is the more likely it would be to turn away from religion.

Så sant. Jag minns det som igår när jag blev ateist. Det var när prosten Mörk (han hette så!) under lördagsmorgonsamlingen spottade ut sitt Fader Vår och vi i min klass satt på första bänkraden. Det var 1963 och jag var sju år. 🙂

Leave a comment

Filed under Religion, Skolan