Category Archives: Religion

Begravningsombud, finns dom?

Trots att jag skrev ett välformulerat och välmotiverat medborgarförslag till Lunds kommun för några år sedan, där jag föreslog att Svenska kyrkan ska fråntas huvudmannaskapet över begravningarna, kände jag inte till begreppet begravningsombud.

Men det finns det ett par medlemmar i Humanisterna som gör! Dessa två har lyckats publicera sig i centerpressen, närmare bestämt LT Södertälje, med ett inlägg som ganska väl sätter fingret på det enorma missförhållandet att Svenska kyrkan kan behålla sin särställning i en stat med lagstadgad religionsfrihet. Ett utdrag:

Vi har alla ett gemensamt intresse för att våra skattekronor används förnuftigt, och inte bidrar till Svenska kyrkans egna medlemsverksamhet och medlemsrekrytering. Vi har också intresse av att begravningsplatserna utformas så att dessa passar alla våra olika traditioner, sedvänjor och individuella intressen.

Att kommunerna och länsstyrelsen visar så lågt intresse för denna fråga är häpnadsväckande. På sikt är det ofrånkomligt att kommunerna tar över ansvaret för begravningsverksamheten från Svenska kyrkan, men till dess måste våra demokratiskt utsedda företrädare visa ett större intresse för begravningsombuden så att det demokratiska underskottet blir så litet som möjligt.

Huvudpoängen här är att kommunerna låter svartrockarna husera fritt med den del av skatten som är religiös tvångsbeskattning. (även av mig som ateist, eftersom alla människor lämnar efter sig ett lik som på något sätt måste tas om hand till en kostnad.) Varför svartrockarna ska ta hand om mitt lik, när jag hatat deras hycklerier i hela mitt liv, övergår mitt förstånd, men jag antar att det är sådant som kallas för frihet och demokrati och marknadsfundamentalism.

Nu gäller det alltså att ta reda på vilka som är begravningsombud. Koll på Lunds kommuns hemsida ger föga förvånande inget resultat, man hänvisar till Svenska kyrkans sida, vilken suger kraftigt på det området. Dessvärre hade Lunds pastorats växel stängt när jag läste artikeln, utgrävningen fortsätter i mån av tid nästa vecka.

Vad begravningsombud är och deras tänkta funktion förklaras i artikeln som ni hittar här.

Ni som är ateister bör snarast kontakta ert begravningsombud för att undersöka hur ni företräds inför den sista vilan.

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Politik, Religion

Vägra kristen kontakt!

Det nya högerspöket i svensk rikspolitik är Ebba Busch Thor, partiledare för det kristet fundamentalistiska partiet i riksdagen. Efter att ha blivit vald kom genast bockfoten (sic!) fram och hon började dilla om samvetsklausul rörande abort, alltså i praktiken en abortinskränkning. Detta ledde till en rakryggad motreaktion från en läkare och ortopedchef vid namn Dan Johannesson, som jag i högsta grad härmed ber att få instämma med, åtminstone i den här frågan. Läkaren tog sig för att raljera om att man kanske ska vägra behandla kristna och en del av hans uttalanden finns återgivna i artikeln i DN som behandlar affären. Saxat från artikeln:

”Jag vägrar från och med nu att vårda kristna” som reaktion mot Busch Thors uttalande i Aftonbladet. Skälet till hans vägran – som enligt honom var ett ironiskt uttryck avsett för att skapa debatt – är hans ”personliga okränkbara övertygelse att [kristna] har en inre demon som kan skada och kränka mig”.

[…]

”Som naturvetare och antiteist ser jag det som djupt stötande att ha politiker med djup tro. Gudar (oavsett sort) finns inte och kommer aldrig att finnas. När man i sin livsgärning och önskan om att styra andra människor lägger till trams som övertygelse om det övernaturliga bör man hålla sig ifrån politik”, skrev han på Facebook för knappt två månader sedan.

Tydligen har den s.k. turbulensen gjort att han slutar som chef, vilket jag beklagar.

Men jag har fått den lysande idén att även på mitt jobb undersöka om folk jag kommer i kontakt med är kristna och således har en inre demon som kan skada och kränka mig. Högst sannolikt är detta fallet och jag måste i så fall av ren självbevarelsedrift och i enlighet med arbetsmiljölagen avhålla mig från kontakt med dessa personer, eftersom jag riskerar att få skador i huvudet av irreparabel karaktär från den kristna demonens blotta tankekraft. Trams? Javisst!

Om Busch Thor och uttalandet kan man läsa här i Aftonbladet.

 

 

4 Comments

Filed under Politik, Religion

Jönköping på världskartan?

Finns det dummare politiker någonstans? Kolla den här länken till Petter Larsson i AB.

Förvisso är Jönköping ett centrum för dumhet i Sverige i den bemärkelsen att det finns en överrepresentation av kristna fundamentalister i kommunen. Detta innebär med glasklar logik att det finns överrepresentation av dumskallar i kommunen, vilka föreställer sig obefläckad avlelse, treenighet och annat dravel från den kristna verktygslådan för opium för folket.

Men ändå. Måste detta innebära att de fina borgerliga, duktiga och liberala och findemokratiska politikerna, de FOLKVALDA, har IQ modell fiskmås, precis som de som valt dem? Går alla i folkdräkt i Jönköping på kommunfullmäktigemötena? Tackar man Gud för maten när man äter på representation? Kan politiker i Jönköping gå och tugga tuggummi samtidigt?

Drömmer jag eller är detta inte alls det land jag växte upp i?

Leave a comment

Filed under Kultur och nöjen, Politik, Religion

Surströmming

Född och uppvuxen i det xenofoba Skåne har jag endast en gång “njutit” av surströmming. Det var vid en fyllefest organiserad av dåvarande VPK och KU i Lund på det härliga 70-talet. Någon norrlänning i exil hade öppnat en eller flera burkar, jag “njöt” lyckligtvis endast av lukten. Som brukligt var spydde jag likväl i en rännsten och blev dessutom bestulen på min rock av borgerligheten på Malmö Nation. (borgare var redan då tjuvaktiga, och vad i helvete vi hade där att göra minns jag naturligtvis inte…)

Nuförtiden läser jag taz på min stapplande tyska, och upptäcker att en skribent därstädes “hittat” till surströmmingens vedervärdigheter via någon svensk kontakt. Artikeln finns tillsvidare att läsa här. Artikel är kanske för mycket sagt, det är mera ett kåseri. Men följ länken även om du inte kan tyska och observera Bilden!!! Det är Fredrik den Onde som sitter i Erlanders eka på Harpsund, tillsammans med Angela Merkel, David Cameron och Mark Rutte. Syftet är att bereda vägen för Jean-Claude Junker som ordförande för kommissionen i det skendemokratiska EU, en ordförande som inte gillas av Cameron eftersom kristdemokraten Junker är känd federalist. Vem som är vem framgår tydligt: Merkel är kvinna, Cameron sitter i aktern och vår statsminister som renrakar både sig själv och 75 procent av befolkningen sitter vid årorna. Rutte är den fjärde personen.

Bildtexten i taz raljerar över att Merkel ser ut att ha ätit surströmming. Tror jag det, med det sällskapet och den rorsmannen! Man kan också raljera över uttrycket att “ta fan i båten” och undra över vem som är fan själv och vilka som är vanliga enkla smådjävlar?

Märk 1: Mark Rutte är premiärminister i Nederländerna, ledare för ett högerparti som påstår sig vara liberaler. Dessvärre har vår statsminister tittat för mycket på sport eller läst för mycket sport-“journalistik” och därvid bibringats missuppfattningen att Rutte är premiärminister i Holland. Bildning är svårt. Beviset för klavertrampet finns i ett inslag i SVT här, direkt i början av intervjun.

Märk 2: Visst är det rimligt att kalla alla kristdemokrater för kristna fundamentalister!

Leave a comment

Filed under Kultur och nöjen, Politik, Religion

Kristendomen regerar och ingen reagerar

Religionsfrihet råder i vårt land enligt grundlagen. Vi slår oss för bröstet med vår fina representativa demokrati. Denna fina demokrati öppnar varje år i september sitt riksmöte, d.v.s. Sveriges Riksdag. Till detta öppnande finns ett officiellt program, delar av vilket återges nedan:

Kl. 11.00 Upprop
Upprop av riksdagsledamöterna i kammaren.

Kl. 11.30 Musik på Mynttorget
Livgardets Dragonmusikkår spelar på Mynttorget.

Kl. 12.30 Gudstjänst med interreligiösa inslag i Storkyrkan
Ledamöter och gäster är inbjudna av Stockholms domkyrkoförsamling till en gudstjänst med interreligiösa inslag i Storkyrkan. Gudstjänsten i Storkyrkan leds av domprost Hans Ulfvebrand och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren. Talare är författaren Sigrid Kahle, textläsare ungdomar från Fryshuset.

Kl. 13.00 Sång och musik när entrén på Riksplan öppnar
Arméns musikkår konserterar och grenadjärer ur Livgardet paraderar på Riksplan. I Stora trapphallen i Östra riksdagshuset paraderar Folkdansgillet Kedjan med landskapsfanorna. Där framträder en kör från Stockholms Musikgymnasium.

Sveriges Riksdag, pressmeddelande

Gudstjänst i Storkyrkan! Således ger vår fina demokrati tydligt företräde för en specifik svensk tolkning av en mossig religion med ca 2000 år på nacken. Jag kan inte låta bli att vämjas över denna rest av Statskyrkan, vilken officiellt avskaffades år 2000, men uppenbarligen fortfarande har fingrarna i statens syltburk. Varför protesterar inte våra fina liberaler eller vårt ack så revolutionära och upproriska vänsterparti? Framförallt, varför protesterar inte slappsvansarna i (V) mot detta ofog, jag har trots allt som gammal marxist gett dem min röst i den borgerliga skendemokratin under hela mitt liv. (I brist på bättre, riktiga kommunistpartier är utestängda med den “demokratiska” procentspärren). I takt med mitt ökande blodtryck knappar jag ner följande till vänsterpartiets mejl-box:

Hej,

Den 17 september öppnade Sveriges Riksdag. I programmet fanns inlagd en ”traditionsenlig” (?) gudstjänst i Storkyrkan kl. 12.30. Detta inslag är synnerligen märkligt med tanke på att Sverige har grundlagsstadgad religionsfrihet samt att Svenska Kyrkan numera inte är statskyrka.

Således är min fråga till er i (V) hur många av era folkvalda som besökte Storkyrkan? Är det inte rimligt att åtminstone ert parti helt uteblir i protest mot denna ensidiga hyllning av kristendomen? Jag är alltså ute efter att det borde vara partiets linje att aktivt motarbeta denna kristna preferens.  Vänligen försök inte smita undan med att spektaklet är rubricerat ”Gudstjänst med interreligiösa inslag”. En gudstjänst är en gudstjänst. Även i  Storkyrkan i Stockholm.

Bengt Nilsson

Lund

Ganska snart kommer ett svar:

Hej Bengt!

Tack för ditt mejl.

Precis som du skriver är ju Svenska kyrkan skild från staten sedan år 2000. Att det hålls en gudstjänst vid riksmötets öppnande är därför bara av tradition.

Det är fullt frivilligt för ledamöterna att delta eller inte delta. Det är en helt privat fråga. Vänsterpartiet håller inte reda på vad ledamöterna gör privat, och därför kan jag inte svara på hur många som valde att gå dit. Jag tror inte att det var så många.

I Vänsterpartiet råder religionsfrihet. Man kan vara religiös eller inte.

Vänsterpartiet engagerar sig inte som parti i kyrkovalet. Det finns dock vänsterpartister som är kyrkligt engagerade och de har bildat en s k nomineringsgrupp, VISK, med kandidater i det valet. Men det finns inga formella band till Vänsterpartiet.

Med vänlig hälsning

Britta Kellgren, Vänsterpartiets kansli

Typiskt löjligt politikersnack! Jag skickar ett svar:

OK, tack.

Men…

Det hela gäller att vara motståndare till att det officiella programmet för riksmötets öppnande har kristen dominans. Varför driver inte vänsterpartiet som PARTI frågan att spektaklet ska upphöra, eftersom det rimmar illa med religionsfrihet, vilket i mitt fall ska tas bokstavligt, nämligen FRIHET från religion. Personligen anser jag det förvirrat att vara både vänster och religiös, med tanke på den gamla sanningen att det är opium för folket och blandar bort korten. Att det “moderna” vänsterpartiet är öppet för den typen av förvillelser individuellt är naturligtvis er sak, men att man tillåter medlemmar ha religiös övertygelse är inte samma sak som att acceptera kristen dominans vid riksmötets öppnande. De kristna kan väl springa till kyrkan på sin fritid, vänsterpartister och kristdemokrater hand i hand?

Kyrkovalet har inte med den här frågan att göra.

Mvh

Bengt Nilsson

Detta hände i tisdags, men den här gången har jag inte fått något svar. Jag antar att “mitt” parti är överbelastat på kansliet med att definiera feminismen eller räkna koldioxidekvivalenter.

Det kristna tramset i samband med riksmötets öppnande borde omedelbart upphöra genom tvingande lagstiftning. Vi borde skämmas!

Ytterligare upprördhet rörande öppnandet kan riktas mot det militära inslaget. Med 1974 års regeringsform försvann stampandet av Karl XI:s drabanter. Som synes ovan finns minst följande militära inslag vid riksmötets öppnande:

  • Livgardets Dragonmusikkår spelar
  • Arméns musikkår konserterar
  • Grenadjärer ur Livgardet paraderar på Riksplan

Uppenbarligen är det svårt att släppa den nattståndna nationalism med rötter i stormaktstiden och en militariserad stat, som det var avsikten skulle slängas på historiens välfyllda sophög med den nya RF och Riksdagsordningen. Kan man inte förutom den vidriga kristendomen även slippa den vidriga militären? Fast vänsterpartiet är väl militärkramare också?

Leave a comment

Filed under Krig och krigsmakt, Politik, Religion

Kristen fundamentalist i regeringen

Den Store Landsfadern, vår statsminister, har utsett Elisabeth Svantesson till minister. Således befinner sig nu en kristen fundamentalist i regeringen. Intressant, eftersom högerpartiet hävdar sig representera en massa fina liberala värden.

Som flera andra påpekat är det tydligen olika måttstockar för mediala drev rörande religiös tillhörighet, nyligen jagades en viss Omar Mustafa ut ur sossevärmen med hjälp av tjänstvilliga journalister. Nu uteblir till stor del drevet och det hela verkar självdö eftersom både Svantesson och Den Store Landsfadern tiger ihjäl hela saken.

Åsa Linderborg är den som bäst och argast huggit in på hyckleriet, finns att läsa här i Aftonbladet. Men vad kan man vänta sig av en bananmonarki där merparten av de s.k. folkvalda tågar in i Storkyrkan för att lyssna på biskopens gudstjänst i samband med riksmötets öppnande. Hur lång tid ska det ta innan vi slänger av oss statskyrkomanteln och blir en sekulär stat på riktigt?

Vidden av stolligheterna Svantesson håller på med kan beskådas hos Kristet Center Örebro. Vad är för övrigt “Center”? Är det en chokladpralin eller en anfallare i fotboll eller ishockey? Har de goda svenska fundamentalistiska kristna aldrig hört ordet centrum?

Leave a comment

Filed under Politik, Religion

Avdelningen onödig forskning

Eller kanske man kan tala om nyhetsjournalistik som presenterar något som alla redan visste? Det jag tänker på är denna lilla notis i Aftonbladet. Den är för övrigt ett gott exempel på “trickle-down”, eftersom AB snyltar på den här artikeln i The Independent. Den artikeln i sin tur hämtar från originalet, som efter ett tag blir “wonkish” om man uttrycker sig som en bloggkollega inom vetenskapliga sfären plägar göra.

Mycket väsen för ingenting. Tänk er motsatsen, att ju smartare folk är och ju längre utbildning de har ( i genomsnitt), desto mer religiösa blir de??? Möjligen skulle detta gälla på medeltiden, eftersom det fanns så få karriärvägar utanför svartrockeriet, men vore absurt anta i en nutida vetenskapsbaserad kontext.

Jag väntar fortfarande på att svartrockarna ska tvingas släppa greppet om de små barnen. Det jag tänker på är skolavslutningar i kyrkan. Men kanske kan man ana ett samband mellan intagningspoängen till lärarhögskolorna (enligt uppgift räcker det med 0.1 på högskoleprovet) och oförmågan hos lärarkåren som helhet att inse det olämpliga i kristna ritualer på skoltid.

Det kan ändå finnas en liten poäng med fjäsket för svartrockarna? Jag citerar ur Independent-artikeln:

According to the study […] even during early years the more intelligent a child is the more likely it would be to turn away from religion.

Så sant. Jag minns det som igår när jag blev ateist. Det var när prosten Mörk (han hette så!) under lördagsmorgonsamlingen spottade ut sitt Fader Vår och vi i min klass satt på första bänkraden. Det var 1963 och jag var sju år. 🙂

Leave a comment

Filed under Religion, Skolan

Hur bekämpar man dumhet?

En bloggare jag känner har under hela sin akademiska karriär gått till barrikaderna för att ifrågasätta de enkla lösningar som inom den politiska ekonomin tillhandahållits av den s.k. huvudfåran de senaste 40 åren. Han  har inte haft det lätt alla gånger, eftersom det “intellektuella” etablissemanget inom området är minst sagt ointresserat av kritik.

Men det finns folk som har det ännu värre och som blir intervjuade av Fox:

Förvisso är området religion och således infekterat av årtusendenas massmord och missuppfattningar. Men ändå? Är den här kvinnan dum på riktigt eller har hon bra betalt för att sitta och spela riktigt dum i huvudet??? Det skulle inte förvåna mig alls om Fox medvetet anställer korkskallar för att sänka nivån?

Lika bra att ge upp, tror jag. Det finns inget att göra mot dumhet, tyvärr.

(Edit: länken borttagen ett tag, men nu ändrat till en annan, finns ett antal versioner på YouTube)

3 Comments

Filed under Massmedier, Religion

Sossar i flock och Omar

Jag är ateist och således inte helt insatt i Omar-affären. Men artikeln i DN av Peter Weiderud leder till viss eftertanke rörande sossarnas mediedrivna snabba slutsatser. Minns Juholt.

EDIT: Finns tydligen fler sossar som inte hade lika bråttom att springa mediernas ärenden. Rikshögertidningen SvD ligger av oklar anledning i lunchrummet, vilket leder till att man kan hitta denna artikel. Det enda som stör mig är att en stor del av författarna/undertecknarna verkar i olika grad vara hällörade. Jag är trött på denna fjantiga dualism, d.v.s. “NN är både socialist och religiös”. Ska det vara så jävla svårt att minnas vad som är opium för folket? Men argumenten håller hyfsat, det är nu svårt för sosse-ledningen att efter ha sprungit drevloppet stoppa tillbaka tandkrämen i tuben. En snygg lose-lose situation.

Leave a comment

Filed under Politik, Religion

Begravning

Det är mycket allvarligt att dö. Det är till och med oåterkalleligt. Det är också ganska svårt att i längden undvika, åtminstone än så länge.

Vad som är om möjligt ännu allvarligare är att det — trots religionsfrihet i konungariket Sverige — fortfarande är Svenska kyrkan som ansvarar för begravningssystemet. Det finns två undantag, kommunerna Stockholm och Tranås, vilka tydligen har kompetens att sköta begravningar och ta in skatt för detta ändamål. I resten av riket saknas antingen viljan eller kompetensen, läsaren kan själv gissa på vilket för sin egen kommun.

I Lund finns en smart medborgare som har utnyttjat möjligheten att lägga ett s.k. medborgarförslag. Förslaget går ut på att Lund ska sälla sig till Tranås och Stockholm, eftersom Lund borde gå före i sekulära frågor. (Ni vet, vetenskapen, Darwin och allt det där.) Förslaget har uppmärksammats i en liten notis i den lokala borgartidningens söndagsupplaga, pappersversionen 2012-11-11. Givetvis kommer det inte att hända något, eftersom medborgarförslagen endast är till för att ge demokratisk fernissa åt den borgerliga demokratin.

Men jag undrar vem som ligger bakom förslaget? Kanske någon jag känner? 🙂

Leave a comment

Filed under Politik, Religion