Ett roligt e-brev

För en bra tag sedan fick jag e-post från en gammal kamrat. Det var mycket kortfattat:

Kamrat Nilsson!

Det var bättre stake i marxisterna förr i tiden.

/Kamrat X

För att illustrera detta uppenbara (?) faktum bifogades en pdf-fil från ett arkiv, hörande till det kända rättsfallet/rättsfallen i efterföljd av ockupationen av Råbygatan 2 i slutet av 1960-talet, alltså för oerhört länge sedan, på den tiden folk kunde både cykla, ta körkort, läsa och skriva, samt utföra enklare huvudräkning.

En som var uppenbart skrivkunnig var en av de 119 tilltalade, han har författat skrivelsen som jag länkar till nedan. Såvitt jag vet lever han fortfarande, bosatt i Stockholm, men jag kan inte hitta telefonnummer och orkar inte (!) skriva snigelpost och be om tillstånd att publicera hans namn. Således har jag strukit över det.

Till rådhusrätten

Hoppas det funkar, det är en ganska stor pdf som kan ta tid att få se.

Det här hade  jag tid till eftersom jag för en gångs skull var ledig när arkivet var öppet. Om jag någon gång under det följande året åtnjuter samma möjlighet återkommer jag med fler muntrationer från detta fall, inte minst kan det vara roligt för schackspelare jag känner.

2 Comments

Filed under Juridik, Kultur och nöjen, Politik

2 responses to “Ett roligt e-brev

  1. A. Gramsci

    Vid mitt nästa framträdande inför de rättsvårdande myndigheterna kommer jag att kopiera stora delar av denna text.

    • Jag hann inte kolla så noga i akten, var upptagen med den lite mer intressanta utredningen om mordet på Jane Horney. Således vet jag inte vad den här personen fick för straff, men en inte alltför djärv gissning är att den politiska domstolen dömde honom för någon typ av ohörsamhet, förutom det enorma brottet att ockupera ett tomt hus som tillhörde kommunen.

      Sådana tilltag är ett hot mot ordning, moral och demokrrrratiiin och bör straffas hårt. Annars är ryssen snart vid vår förstukvist. Eller åtminstone på Gotland.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s