Ukraina och journalistflocken

ARD har fått kritik för brister i rapporteringen rörande Ukraina. Tydligen är det kritik från ett programråd, som internt granskar verksamheten. Det hela har uppmärksammats av Torsten Kälvemark och finns i Aftonbladet här. Ett citat ur artikeln:

Bristen på förklarande journalistik har också varit påtaglig när det gäller avtalet mellan EU och den ukrainska regeringen den 21 februari och den roll som högerextrema grupper spelade för att frångå denna överenskommelse.

Enligt opinionsnämnden har programmen inte heller diskuterat det västliga medansvaret för krisens förlopp och de har också haft ett orimligt fokus på Putin som person.

Hmm, är de här tyskarna verkligen riktigt säkra på att det inte är SVT-töntarna man har granskat?

Leave a comment

Filed under Massmedier

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s