Riksbankologi

Före murens fall fanns det ett stort antal personer i den s.k. västvärlden som försörjde sig på att vara “experter” på att tyda Sovjetunionens signaler. Det gällde hotbilder, ekonomi och inre maktkamper. Personerna ifråga hade oftast inte en susning om någonting och deras prediktionsförmåga var ytterst tvivelaktig, vilket inte minst visade sig när samtliga blev tagna på sängen av murens fall. Verksamheten gick under beteckningen kremlologi och utövarna kallades således kremlologer. Troligen levde dessa personer på den journalistiska (för Sveriges del stockholmska) etermediala infantiliteten att i brist på något att rapportera, i stället intervjua drömtydare, flanörer på Gärdet, slagrutemän, astrologer, strålkärringar och annat löst folk man bjuder in för att fråga ut på bästa sändningstid. Tittaren eller lyssnaren får sig alltså till livs fria fantasier om framtiden, där nyttan är exakt noll.

Dessvärre föll Sovjetunionen och därmed berövades dessa kaffesumpsspåmän och schamaner en del av sitt levebröd. En stor tomhet bredde ut sig kring Gärdet och de rynkade pannorna fick ägna sig åt andra spekulationer, men det fanns ingen sådan glasklar vinnare som kremlologin att tillgå.

Nu har vi äntligen rått bot på denna brist! Vi har Riksbanken! Denna bank är som bekant under buller och bång påstått frikopplad från politisk inflytande, vilket av någon anledning anses vara skadligt. Riksbanksdirektionen sammanträder periodiskt för att besluta om det viktigaste av allt, nämligen styrräntan. Direktionen leds som sig bör av en överstepräst, just nu heter han Stefan Ingves och han har naturligtvis likt Moses direktkontakt med de ekonomiska gudarna. För att påverka ekonomin i önskad (?) riktning sitter ett antal augurer (6 st.) och dividerar om huruvida räntan ska höjas med 0.25 procent, en halv procent eller rent av sänkas med motsvarande belopp.

Dagarna innan Riksbanksdirektionen har “tänkt” klart är det andra som tänker åt dem och vi får ett antal förtjusta ekonomijournalister som intervjuar att antal likaledes förtjusta “experter”, vilka anses vara experter på vad Riksbanken kommer att göra och varför. Det föreligger också ständiga spekulationer om de inre motsättningarna i direktionen och huruvida dessa kommer att påverka räntan och i förlängningen marknaden för förgyllda ankpressar. Hela denna slagruteverksamhet betalas naturligtvis helt i onödan, eftersom den inte kan påverka den av yttre krafter opåverkbara, fina och fristående Riksbanken. Således har vi äntligen fått kremlologins efterföljare, låt oss kalla det som i min rubrik: Riksbankologi. Således blir utövarna riksbankologer, ett naturligtvis föraktat och förtalat släkte, men liksom forna tiders astrologer lik förbannat alltför välbetalda.

För övrigt har jag inhämtat att ECB sänker sin styrränta till 0,05 procent! Det sägs stimulera ekonomin? Märkligt sätt att angripa det hela på, när flera länder samtidigt är utsatta för budgetdisciplin modell stålbad (austerity). Men samtidigt intressant, eftersom jag för mycket länge sedan hade en lärare på universitetet i politisk ekonomi. Han var redan på 80-talet gråhårig, bar klassisk sliten akademikerkavaj och var gammaldags keynesian. Hårt ansatt av de unga männen som skulle göra karriär och förespråkade keynesianismens värdelöshet och räntevapnets förträfflighet tittade han bara föraktfullt på dem och ställde frågan:  “Visst, visst, men vad gör ni när ni sänkt räntan till noll? Sänker till “negativ ränta”? Räntevapnet är ett trubbigt vapen, ofta otillräckligt.”

Gubbe, Keynes, ingen blank kostym, tjänade en fraktion av åttiotalets börsvalpsbonus. Inget att lyssna på, alltså. Men jag tror han hade haft mer att tillföra än många av dagens slagrutemän, verksamma både på ECB och annorstädes.

 

 

Leave a comment

Filed under Politisk ekonomi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s