Propagandaministeriet analyserat (2)

Efter Aron Etzlers  av undertecknad uppmärksammade DN-debatt kommer en liknande reflektion av Katrine Kielos i AB i form av något som rimligen bör betraktas som en recensionsartikel av Etzlers nyutkomna bok.

Kielos lyfter här fram personfixeringen som huvudproblemet och instämmer i att detta dessvärre leder till att sosseriet drar slutsatsen att de  måste vara ännu mer småborgerliga för att vinna valet. Jag har redan hört många “på stan” som omedelbart genomskådar detta som sosse-ryggradslöshet och i förlängningen maktkåthet. “Löfven gör vad som helst för att vinna valet” låter det på min arbetsplats av de egentligen i grunden borgerliga väljare som inte gillar vinster i välfärden och att deras föräldrar ligger i korridorer på akuten. Kört att vinna över dem efter den senaste småborgerliga Löfven/Andersson-vändan, alltså.

På en punkt håller jag inte med Kielos eller Etzler, det framgår inte riktigt vem:

I Sverige brukade man förlora val för att väljarna inte stödde ens politik. Så vad hade hänt? Aron Etzlers svar är: Fredrik Reinfeldt.

Göran Persson föll inte för att han var ”bufflig”, Mona Sahlin sänktes inte för att hon var kvinna. Håkan Juholt blev inte omöjlig för att han ”utmanade mäktiga intressen”.

De föll för att de ställde upp mot Fredrik Reinfeldt.

Man har rätt i att det var propagandaministeriet som  inriktade sig på  person och döpte om en lantegendom till herrgård och därigenom fällde Persson. Man har rätt i att Mona Sahlin inte föll p.g.a. sitt kön utan för att hon framställdes som virrig och oansvarig, alternativt ointellektuell. Men rörande Juholt är det glasklart att han utmanade mäktiga intressen eftersom han  ville vrida sosseklockan en aning baklänges. Detta utmanade naturligtvis kapitalisterna som i vanlig ordning gav order till sina lakejer inom pressen och givetvis även sin lakej på statsministerposten. Juholt hade nog inte räknat med något annat. Det han inte hade räknat med var att hans parti var till den milda grad köpt av kapitalet att ett antal högersossar likt en flock Brutusar högg honom i ryggen. Dessutom i själva senaten…

Nåväl. Sedan jag var liten har högern och folkpartiet inte velat något hellre  än att leka USA. Således har man velat splittra valdagarna och införa personval. Allt eftersom man förr i tiden insåg att det socialdemokratiska och solidaritetsinriktade valmaskineriet var svårslaget. Tanken var att man skulle kunna balansera detta  med  yta och utseende.

Det är bara att konstatera för sosseriet att borgarna har  lyckats. I genomsnitt är de snyggare, bättre klädda, bättre utbildade (numera) och framförallt bättre medietränade. Det finns bara ett sätt att kontra detta. Ordet börjar på bokstaven  P. Den andra bokstaven är O.

(Om du ser en annons nedan ber jag som vanligt om ursäkt för detta.)

Leave a comment

Filed under Politik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s