Borgerlig frihetsuppfattning

Den malligaste morgontidningen lyfter fram en s.k. porträttbok rörande Gösta Bohman här. Författare till boken är Lars Tobisson och författare till inlägget i DN är Erik Helmersson. Föga förvånande är både Tobisson och Helmerson smått till sig i trasorna (ehh, de kritstrecksrandiga kostymerna, ska det stå) över Bohmans förträfflighet och originalitet. Blänkaren är i det stora hela ganska förutsägbar, det är bara i slutet som adrenalinet hos undertecknad åker upp:

Striden mellan frihet och trygghet kommer att gå vidare, men dagens befälhavare är bleka kopior av dem som en gång korsade svärd på den svenska politiska arenan. Ge mig en Gösta Bohman i varje parti.

Striden mellan frihet och trygghet!!!

I Helmersons värld är detta en strid, tydligen eftersom han anser dem motsatspar. Nyspråk? Eller har Helmerson från sin horisont helt enkelt inte inlevelse nog inse att för väldigt många människor är trygghet en grundförutsättning att uppleva frihet. Inte minst gäller detta om man talar om ekonomiskt frihet. Den som häftar i skuld, är som bekant inte fri…

Leave a comment

Filed under Kultur och nöjen, Politik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s