Stockholm brinner!

Det är märkligt att hela det administrativa område som brukar benämnas Stor-Stockholm sällan  används när det är frågan om problem. Då är det alltid stadsdelen eller förortsnamnet som används. Problemen finns således i Husby, inte i det fiiina Stockholm. Det är också alltid, åtminstone i borgerlig retorik, individens ansvar. Hela tiden denna jävla formellt fria individ, till 100% alltid ansvarig. Om borgerlighetens politiker har rätt, kan vi lägga ner hela sociologiämnet på alla universitet i hela världen…

Jag undrar också varför det inte finns karriärkåta journalister med sändarbilar i Husby, med flera områden, utkommenderade nattetid. Det borde rimligen passa som hand i handske för Margit Silberstein och Mats Knutsson att göra nedslag i den politiska verkligheten med en strumpmikrofon i handen. Tänk bara vilka bra intervjuer med poliser och brandmän och ungdomar det kan bli nattetid till skenet av en bilbrand?

Avståndet till Boston, Oklahoma och Kairo är uppenbarligen kortare än körsträckan från Gärdet till Husby. I alla fall nattetid.

Leave a comment

Filed under Politik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s