Ryssen…

På den gamla goda tiden, när Sovjetunionen fortfarande existerade, fanns det i Sverige s.k. kremlologer vilka villigt levererade spådomar till borgarpressen. Spådomarna grundades vanligtvis på kaffesump och hur flaggor hissades i Kreml. Kremlologernas främsta företrädare var Kristian Gerner och Stefan Hedlund. Jag kan inte påminna mig ett enda tillfälle när jag på något sätt var överens med herrarna rörande synen på Sovjet.

Olyckligtvis för dessa herrars spåkonster föll Sovjetunionen samman och deras verksamhet blev onödig. Döm om min förvåning när för några dagar sedan Stefan Hedlund presterar en artikel i den malligaste morgontidningen. Kontentan är att vi inte har något att frukta av ryssen, trots att denne övningsflyger över Östersjön. Hedlund skriver bland annat:

En sammanfattande slutsats måste bli att det nu är hög tid att skrinlägga allt tal om att Ryssland är i färd med en massiv militär upprustning, och snart nog kan komma att utgöra ett militärt hot mot Sverige. […] [A]tt ett stort antal ryska medborgare med vapen i hand skulle vara på väg att landsättas på Järvafältet eller att landstiga i Vaxholm kan vi nog avskriva som föga verklighetsförankrat.

Konstigt, jag är i princip helt överens med herr Hedlund. Är tiden ur led? Börjar jag bli gammal? Eller har både jag och Hedlund rätt på samma gång?

Helt klart är att åtminstone ÖB, major Björklund och Allan Widman är helt ute och cyklar. Troligen på gamla militärcyklar, de tolkar nog efter en grönmålad traktor i uniformer modell 39.

Lägg ner den svenska krigsmakten. Helt. Vi tjänar lite drygt 40 friska miljarder per år och Fas 3 får ett välbehövligt tillskott.

Leave a comment

Filed under Krig och krigsmakt, Politik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s