Calle Bildt, omvärldsbevakaren…

För en kille som en stor del av sin ungdom sprätt omkring i oljerock, har Bildt ingen vidare koll på just olja. Det kan tyckas extra märkligt, eftersom han blivit rik på att ge Lundin Oil en galjonsfigur. Han har ingen vidare koll på det i hans värld så bespottade ordet vänster heller.

En något annan bild av Venezuela ges i Proletären. Bildt anses konstigt nog fara med osanning.

Läs och begrunda här.

Leave a comment

Filed under Politik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s