Vidrigt!

Någon har äntligen förstått hur illa Coca Cola är, att döma av denna notis i DN.

Att skiten får säljas är en skandal. Jag anser att det är ett av USA-imperialismens mest pestsmittade varumärken, själva symbolen för förtryck och förnedring. Men nyhetsvärdet av DN-notisen är kanske tvivelaktigt. Den ideologiska “drycken” har alltid smakat och luktat illa.

Leave a comment

Filed under Politik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s