Missionerande via julklappar

Någon förälder har tagit sitt ansvar. Föräldern har påtalat missförhållandet att på Vårfruskolan, med flera skolor, Läkarmissionen vid juletid har lagt beslag på barnens tid och föräldrarnas pengar för att producera julklappar till barnhem. I stort sett är verksamheten korrekt beskriven i denna artikel i den lokala borgartidningen. (Tack till journalist Ekström som gjort sitt jobb så att verkligheten någorlunda överensstämmer med artikeln.)

Det enda man kan invända mot är “kan bryta” i rubriken, men den har kanske inte Ekström satt själv? “Kan bryta” borde bytas ur mot “har brutit”, eftersom det knappast råder minsta tvekan om att Läkarmissionen bedriver konfessionell verksamhet.

Anledningen till att jag är bekant med sakfrågan är att jag haft/har barn på skolan. Jag begår härmed självkritik för att jag inte orkat anmäla, således är det för en gångs skull inte jag som har orsakat skola och kommun besvär med att efterleva sina egna regler. Därmed bör eventuella sura miner för störande av medelklassidyllen riktas mot någon annan. Tack till denne okände välgörare som avlastar min börda.

För att förenkla för alla korkskallar som ägnar sig åt obskyr kontextuell textinläsning, vill jag göra förtydligandet att jag inte har något emot gåvor till barnhem. Presenterna kostar typ 10 SEK per grej. Men om skolorna ska syssla med det här är det rimligt att det sker i Lunds kommuns regi, via skattsedeln, samt att verksamheten finns på alla Lunds skolor, inte bara dem som av någon anledning har anknytning till Läkarmissionen med någon sorts personalunion. Det är bara att sätta igång att öronmärka pengar, Lars Hansson. Det är ändå felräkningspengar i budgeten.

Leave a comment

Filed under Religion, Skolan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s