Cannabis sativa

Eftersom vi på min arbetsplats har en gästforskare från Nederländarna som forskar på hampa och en del av växtdelarnas användbarhet som byggnadsmaterial, har jag fått ett visst intresse för växten och lagstiftningen kring densamma. Forskaren och jag hämtade växtdelar i stora säckar från en odlare i Grästorp (sic!). (Nej, det går inte att röka innehållet i säckarna. Dels är det fel sort, dels fel del av växten.)

Samtalet med odlaren gav en viss insikt i den enormt räddhågsna byråkrati som i vårt land kringgärdar växten, dessvärre tycks detta till viss del vara oberoende av om det är en variant som  innehåller THC eller inte. Tydligen hänger krånglet samman med den i vårt land för Europa tämligen unika inställningen till växtdelarna med THC. Vi klassar dem väldigt högt rörande skadeverkningar, förbudsmentalitet och straffsatser. I samband med mitt förra inlägg stötte jag i samma näthusorgan på ytterligare en artikel, vilken befäste mina fördomar om polis och övriga myndigheters snedvridna prioriteringar. Två läkare som inte står ut med dumheterna längre, till viss del jämförbart med Kerstin Tunvings reaktion för nu drygt 25 år sedan, i det fallet rörande något betydligt farligare. Jag misstänker att det inte kommer att direkt hjälpa dessa läkare i deras karriärer att de tagit till orda, moralpaniken har rörande Åsöskolan kraftigt härjat i bl.a. SvD under en tid.

Nu påstår jag inte att cannabis nödvändigtvis måste släppas fritt, trots att det bevisligen har lägre skadeverkningar än både alkohol och tobak. Det är nämligen inte helt ofarligt, bara jämförelsevis ofarligt. Men urinprov på skolor och fängelse för ganska begränsade innehav?

Nej,  jag använder inte själv. Men man kan säga att nyfikenheten väckts, tack vare moralismen. Således har Nederländerna och  Portugal ryckt upp några snäpp på listan över tänkbara turistmål.

 

Leave a comment

Filed under Politik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s